• Головна
  • Новини
  • Господарство
  • Відмова власника від поновлення договору оренди земельної ділянки (паю) після закінчення строку на який його було укладено

Відмова власника від поновлення договору оренди земельної ділянки (паю) після закінчення строку на який його було укладено

Відмова власника від поновлення договору оренди земельної ділянки (паю) після закінчення строку на який його було укладено 16 вересня 2020

 5 грудня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України №340-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», який в народі отримав назву «антирейдерський закон». Відповідно до нововведень, суттєві зміни, які почали діяти з 15 липня 2020 року, стосуються процедури поновлення договорів оренди землі.

Зазначеними змінами визначено, що поновлення договорів оренди землі здійснюється в порядку, передбаченому статтею 126-1 Земельного кодексу України.

Договором оренди землі додатково може встановлюватися умова щодо поновлення такого договору.

Умова щодо поновлення договору не може встановлюватися в договорі оренди землі щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, крім випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача або набувача права користування земельною ділянкою.

Якщо умова про поновлення договору оренди землі закріплена у договорі оренди землі і сторони не мають заперечень, то таке поновлення відбувається автоматично, державна реєстрація речового права оренди в цьому разі продовжується на той самий строк і на таких самих умовах.

Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається.

Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.

У разі неподання заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк.

Однак, вказані вище правила не застосовуються до договорів оренди земельних ділянок державної чи комунальної власності (виняток - на такій ділянці знаходиться нерухоме майно орендаря).

            Статтею 33 ЗУ «Про оренду землі», також встановлено процедуру поновлення договору оренду землі.

Згідно до якої, після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця  до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі.

У разі смерті орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом одного місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.

 До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проєкт договору.

При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

Орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проєктом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди. 

За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі можуть бути оскаржені в суді.

Слід зазначити, що правила, закріплені у статті 126-1 ЗКУ, поширюються на договори оренди землі, укладені або змінені після набрання чинності Законом № 340-IX, а поновлення договорів оренди землі, укладених до набрання чинності зазначеним Законом, здійснюється на умовах, визначених такими договорами, за правилами, чинними на момент їх укладення.

Також, розділ ІХ «Перехідні положення» ЗУ «Про оренду землі» доповнено абз. 3, 4: «Договори оренди земельних ділянок приватної власності, а також земельних ділянок державної або комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, що перебувають у власності орендаря, укладені до набрання чинності Законом № 340- IX у разі їх продовження (укладення на новий строк) мають містити умови, передбачені статтею 33  ЗУ «Про оренду землі» та статтею 126-1 ЗКУ.

За безоплатною правовою допомогою, юридичними консультаціями та роз’ясненнями законодавства звертайтесь до Великобурлуцького бюро правової допомоги за тел. (05752) 5-41-81, яке розташоване за адресою:     смт Великий Бурлук, вул.Транспортна, 5-б, каб. 6;

за телефоном Єдиного контакт-центру 0-800-213-103.

 

Начальник відділу

«Великобурлуцьке бюро правової допомоги»                                                О.Ляхова